فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB
كد: 1516

عنوان پروژه: فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2442

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : پروژه ,matlab ,افزار ,تناوبی ,ساختار ,بارگذاری ,افزار matlab ,نوار تناوبی ,ساختار نوار ,پروژه بارگذاری ,فروش پروژه ,فروش پروژه بارگذاری

فروش پروژه قطعه بندی بافت بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه قطعه بندی بافت بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB
كد: 1517

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه پرداخته شده است. تقسیم بندی بافت و بیان ویژگی بافت دو بخش مهم در تشخیص الگو و پردازش تصویر هستند. با این وجود تا به حال روشی دقیق و موثر جهت پیدا کردن و تفکیک این دو موضوع یافت نشده (البته تا زمان نگارش مقاله که در سال 2009 بوده است زیرا در سال 2011 چند روش موثرتر و بهینه تر از روش این مقاله نیز پیاده سازی شده است) و در زمان نگارش مقاله همیشه این موضوع مورد چالش در مجامع علمی در حوزه پردازش تصویر و تشخیص الگو بوده است.

در این پیاده سازی یک چارچوب از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) بر پایه روش های پردازش تصویر پیشنهاد شده است. با توجه به ویژگی های مختلف از وظایف خاص از جمله یک چارچوب دارای انعطاف با تعریف معیارهای مختلف برای رفتار مورچه، این موضوع بررسی شده است. با تعریف انواع مختلف احتمال جهت و مشکل جنبش در مورچه های مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه الگوریتم تقطیع تصویر و روش نمایش الگو به منظور نمایش اتوماتیک پردازش تصویر عنبیه نمایش داده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه روش های پردازش تصویر با اثر بسیار عالی و عملی ویژه برای تصاویر با شرایط بافت محلی پیچیده، رقابتی و تقریبا راضی کننده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2443

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه قطعه بندی بافت بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : تصویر ,سازی ,پردازش ,مورچه ,بهینه ,پایه ,پردازش تصویر ,کلونی مورچه ,سازی کلونی ,بهینه سازی ,بندی بافت ,سازی کلونی مورچه ,پردازش تصویر عنبیه ,برای

فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB
كد: 1515

عنوان پروژه: فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک روش جدید مبتنی بر بازیابی رنگ تصاویر سیاه و سفید شبه رنگی از یک جدول رنگی که اصطلاحا آن را LUT یا Look-UP Table می گویند با یکسری الگوهای نقطه همگن، ارائه شده است.

روش Halftone معکوس معمولی، که با استفاده از یک LUT می تواند رابطه بین الگوهای هافتون شده  و سطح  خاکستری را ایجاد نماید، به طوری که رنگ متعارف برگشت به روش تبدیل خاکستری را می توان از تصویر اصلی با نقاط رنگی موجود در تصویر سطح خاکستری بازیابی نمود. برای به انجام رساندن هدف یعنی بهبود رنگ اصلی از و الگوهای هافتون سیاه و سفید ، رویکرد روش ترکیب هافتون معکوس معمولی و برگشت رنگ به خاکستری در این پیاده سازی انجام شده است. متفاوت از روش های مرسوم از هافتون معکوس از طریق LUT، چهار LUT با توجه به رنگ مرجع قرمز، سبز، آبی و خاکستری طبقه بندی می شوند که برای داشتن یک الگوی نقشه ای دقیق تر از تصویر سیاه و سفید  به رنگ مربوطه تعبیه شده سطح خاکستری بر اساس مشاهدات اشکال از الگوهای هافتون در رنگ های ورودی با افزایش دقت بازیابی رنگ طراحی شده اند که به عامل دقت بازیابی رنگ به منظور رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید و سیاه و سفید کردن تصاویر رنگی بستگی دارد. همچنین، یک روش نقشه برداری رنگ بر اساس رگرسیون خطی که مدل رابطه بین رنگ بهبود داده شده و رنگ اصلی است معرفی شده است که به تنظیم بهبود رنگ جهت نزدیک شدن به رنگ اصلی فایل تصویر می باشد.

نتایج تجربی نشان می دهد که رنگ اصلی ناشناخته را می توان از روش پیشنهادی یعنی بازیابی رنگ تصاویر سیاه و سفید هافتون بازیابی نمود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
عکس 3
 
 
عکس 4
 
 
عکس 5
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2441

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : بازیابی ,رنگی ,تصاویر ,هافتون ,سیاه ,پروژه ,افزار matlab ,الگوهای هافتون ,تصاویر سیاه ,فروش پروژه ,پروژه بازیابی ,فروش پروژه بازیابی

فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل با نظریه آشوب برای هیپوکامپ با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل با نظریه آشوب برای هیپوکامپ با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB
كد: 1514

عنوان پروژه: فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل بر اساس نظریه آشوب برای مدل ناحیه ای هیپوکامپ بیماری صرع با استفاده از شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل بر اساس نظریه آشوب برای مدل ناحیه ای هیپوکامپ بیماری صرع با استفاده از شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

در این پیاده سازی یک راه حل پویا یا داینامیک محاسباتی برای کنترل صرع پیشنهاد شده است. راه حل این است که با استفاده از شبکه عصبی RBF و استفاده از پایداری لیاپانوف و اعمال نظریه آشوب با توجه به بازه های زمانی یک غیر فعال کننده کنترلی آشوب ناک برای ضبط هیپوکامپ بیماری صرع و اختلالات آن در ناحیه عصبی، راهی جهت محاسبه آن استفاده شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
عکس 3
 
 
عکس 4
 
 
عکس 5
 
 
عکس 6
 

 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2440

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه غیر فعال سازی کنترل با نظریه آشوب برای هیپوکامپ با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : استفاده ,matlab ,آشوب ,فعال ,شبکه ,عصبی ,نظریه آشوب ,شبکه عصبی ,افزار matlab ,هیپوکامپ بیماری ,آشوب برای

فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB
كد: 1513

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
عکس 3
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2439

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : پروژه ,matlab ,افزار ,عصبی ,شبکه ,بهبود ,افزار matlab ,شبکه عصبی ,پارامتریک شبکه ,بهبود پارامتریک ,پروژه بهبود ,پروژه بهبود پارامتریک ,فروش پروژه بهبو

فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB
كد: 1512

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
عکس 3
 
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2438

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : پروژه ,matlab ,افزار ,الگوریتم ,بهبود ,افزار matlab ,پروژه بهبود ,فروش پروژه ,فروش پروژه بهبود

فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB
كد: 1511

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2435

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : matlab ,پروژه ,افزار ,الگوریتم ,spea2 ,شافر ,افزار matlab ,شافر schaffer ,الگوریتم spea2 ,تابع شافر ,عملکرد تابع ,پروژه بررسی عملکرد ,فروش پروژه بررسی

فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB
كد: 1510

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2434

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : matlab ,پروژه ,افزار ,الگوریتم ,ژنتیک ,تطبیقی ,افزار matlab ,الگوریتم ژنتیک ,ژنتیک تطبیقی ,پوشای کمینه ,درخت پوشای ,الگوریتم ژنتیک تطبیقی ,درخت پوشای

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB
كد: 1509

عنوان پروژه: فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2433

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : پروژه ,matlab ,افزار ,خشکسالی ,شاخصه ,استاندارد ,افزار matlab ,بینی خشکسالی ,پروژه استاندارد ,فروش پروژه ,فروش پروژه استاندارد

فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

:: فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
كد: 1508

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
 
عکس 2
 
 
عکس 3
 
 
عکس 4
 
 
عکس 5

 
 
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل namira-matlab@yandex.com در تماس باشید.

N: 2432

منبع : پروژه های نرم افزار متلبفروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
برچسب ها : پروژه ,matlab ,افزار ,برپایه ,ژنتیک ,بیسیم ,افزار matlab ,بیسیم برپایه ,برپایه الگوریتم ,الگوریتم ژنتیک ,حسگر بیسیم ,بیسیم برپایه الگوریتم ,برپایه ال